Public Parks & Gardens Archives - Malta Baby & Kids

Public Parks & Gardens

Discover all about Public Parks & Gardens in Malta. Nearly every locality has its own parks and gardens and unless otherwise stated these are usually open all day every day. Entrance to all parks is free.

Public Parks & Gardens in Malta and Gozo
Nearly every locality has its own parks & gardens & unless otherwise stated these are usually open all day every day. Entrance to all parks is free.
ATTARD San Anton Gardens, Vjal De Paul, Ħ’Attard Opening hours winter : 7am-5:30pm; spring-automn: 7am-7pm; summer: 7am-8pm The Kitchen Garden, opposite rear entrance of President’s San Anton Palace. Open daily, call 2142 3371.

BAĦAR IĊ-ĊAGĦAQ Salina Park; close winter : 7:30pm; summer : 11:30 Kennedy Grove.

BALZAN Ġnien Joe Stellini, Misrah Bertu Fenech

BIRGU Il-Foss tal-Birgu Couvre Porte Open 7.45am-7pm.
B’KARA Ġnien L-Istazzjon Opening hours 7am - 7pm Ġnien John Borg; Ġnien Beatu Nazju Falzon; Tal-Qattus; Fleur-de-Lys

COSPICUA Cottoner Gardens Park included.

DINGLI Buskett Forest

FONTANA, GOZO Triq ta’ Mulejja, Fontana

FLORIANA Kalkara Gardens; Sir Luigi Preziosi Gardens; The Mall; King George V (k/a KG5), Għolja tal-Kurcifiss, ma’ Triq Vilhena. Open 7am — 11pm.

GĦAJNSIELEM, GOZO Amabile Cauchi, Pjazza tad-Dehra; Bernard Hersey, Triq Gudja; Mġarr Harbour Grove (k/a Taħt Chambray).

GĦARB, GOZO Parks for children, Triq Tumas Cassar; Triq Birbuba.

GĦARGĦUR Ġnien ta’ Zagħruna, Triq Mattia Preti; Ġnien il-Paċi, Triq San Nikola, Opening hours: Oct - March 7am- 7pm & Apr - Sept 7am-10.30pm.

GĦAXAQ Pjazza Santu Rokku, (in front of primary school).

ĦAMRUN Ġnien Anton Buttiġieġ, Triq Ġovanni Barbara. (not always open) Ġnien Oreste Chircop, Triq Danny Cremona / Triq Turu Lentini; Ġnien Vittmi Ħamrunizi, Triq Joseph Abela Scolaro.

IKLIN Pjazza Ninu Cremona.

IMĠARR, GOZO Pope John Paul XXIII Garden.

KERCEM, GOZO Raymond Mercieca, Pjazza Orvieto. Includes a 5-aside-football pitch

KIRKOP Ġnien Rousset, Triq iż-Żebbiegħ;

Children’s Park, Triqil-Barrieri.

LUQA Misraħ iż-Żagħzagħ, Ħal-Farruġ.

MARSA Belveder Gardens, Triq Stefano; Spencer Gardens, Għolja Spencer; Bridgewater Playing Field, Triq Patri Felician Bilocca; Juan Mamo Playing Field, Triq Marian Congress.

MARSALFORN, GOZO Three Hills Garden.

MARSASCALA Ġnien Andrich, Gholja taż-Żonqor; Ġnien Sant Anna & Ġnien San Tumas, St Thomas Bay; Ġnien Mifsud Bonnici; Park in Triq Zonqor; Sant Antnin Family Park, Triq Sant Antnin.

MARSAXLOKK Ġnien Ġuze Cassar, Triq il-Port Ruman; Ġnien il-Familja, Triq L-Ixprunara; Xrobb l-Għagin.

MDINA ‘Colonel V Abela’, Saqqajja ta’ l-Imdina; Mdina Ditch, Recreational area for families.

MELLIEHA Ġnien il-Kenn Socjali, Triq Napoleon Caruana Dingli; Ġnien l-Gholjiet, Pjazza Thomas Spratt; Ġnien tal-Pellegrini, Triqil-Kbira; Ġnien Dun Anton Debono, Ta`Ibraġġ; Ġnien tas-Salib, Misrah tas-Salib; Park, Triq l-Erwieh; Manikata Playing Field, Misrah tal-Paroċċa; Ġnien il-Qigħan, Triq Qasam Barrani; Mellieha Family Park, Triq Ġuze Flores and Triq Selmun, open 24 hrs; Ġnejnet il-Mellieha, Qasam Barrani; Misraħ iż-Żjara Tal-Papa, Triq G Borg Olivier.

MĠARR Triq Sir Harry Luke (opp. Local Council in Church Square); Park, Triq Alwiża. Pjazza Sant’ Anna (opp Żebbiegħ church). Il-Majjistral Nature Park

MOSTA Iz-Zokrija, 15 t’Ottubru, Triq Rużar Briffa.

MSIDA Pjazza 5 t’Ottubru (next to General Workers Monument) Triq Mons. Arturo Bonnici, Swatar

MQABBA Ġnien il-Ġibjun, Triq Nazzarenu; Ġnien Mikelanġ Sapjan, Triq Mikelanġ Sapjan; Ġnien tal-Mentna, Triqil-Ġublew, (tad-Djamanti area); Ġnien Misraħ Missjoni ż-Żgħira, Triq Madonna Tal-Ġilju; Ġnien tar-Raħal, (surrounded by Triq Nazzarenu, Triq Ħal-Kirkop & Triq Mikiel Zammit). Misraħ il-Fidwa.

NADUR, GOZO Fully equipped child-friendly park.

NAXXAR Ġnien il-Ħamrija, Triq l-Ingilterra ma’ Triq l-Arġentina; Triq Imħalla; Ġnien l-Unjon iEwropea, between Triq il-Marokk & Triqil-Brazil; Ċentru Toni Bajada, Triq tal-Labour.

PAOLA Ġnien Pawlu Boffa (near Local Council offices); Ninu Cremona, (corner with Triq il-Brittanja); San Luigi; Ġnien Wied Blandun; ‘Cappucini’ (in front of Għajn Dwieli church opp Mosque).

PEMBROKE Pembroke Gardens, Triq Pietru D’Armenia; The area has space for lovely walks, includes water features and lots of play areas for children. Opening hours 8am-11pm, 7 days a week.

PIETA’ Isidor Formosa Square Open Space.

QALA, GOZO Ġnien il-Familja, Triq l-Imġarr; Magistrate Salvu Attard, Triq it-30 t’Ottubru 1948

QORMI Ġnien Tumas Fenech, Ta’ Farsina H/E; Ġnien il-Vittmi tal-Gwerra, Triq Manwel Dimech / Triq l-Imdina; Ġnien Bertu Hyzler, Triq Anġelo Borg; Ġnien De La Cruz, Vjal De la Cruz; Park, ‘Fuq Tal-Blat’ Area.

QRENDI Ġnien Tal-Kmand Open on weekdays in the morning by appointment. This is a walled garden built by Sir Alexander Ball. www.qrendi.gov.mt Cecilia Pick Garden, Tal-Warda Area Equipped with a special accessibility swing. Park Nicolo Comunet, Triq Nicolo Comunet Equipped with a special accessibility swing.

RABAT Ġnien Arbarka, Arbarka area; Ġnien Bir l-Liljun, Triq Bir l-Liljun; Baħrija Playing Field, Misraħ Patri Martin Caruana OP, Baħrija.

SAFI Dun Karm Vella, Triq Dun Karm Vella, Garden has swings. Ġnien 13 ta’ April, Triq Menqa, Garden has swings. Sir Alexander Ball, Housing Estate, Open only at the weekend. The garden has benches.

SALINA Salina Park

SA MAISON Sa Maison Gardens, Open 7am-7pm

SANNAT, GOZO Park, Triq is-Sannat

SANTA LUCIJA Playing Field, Triq Inez Soler Five-a-side football pitch: Mon-Fri 3.30pm-7.30pm, Sat-Sun 9am-noon. Picnic Area: Open 8am-8pm, Jogging Track: open all day. Chinese Gardens, Triq il-Peprin.

SENGLEA Park, corner with Triq il-Ħabs l-Antik.

ST PAUL’S BAY Olympic Gardens (next to Masġar Olimpiku); Tal-Veċċ, Triq it-Turisti, Bugibba; Triq l-Iskola, (next to primary school); Burmarrad (next to Burmarrad FC).

STA VENERA Romeo Romano Garden; Beatu Gorg Preca (Palazz l-Aħmar area). Ġuze’ Flores, Triq il-Parocca, open 24hrs.

SIĠĠIEWI Dr Nikola Zammit playing field; Routes: 62, 209
Għar Lapsi Picnic Area.
SLIEMA Independence Gardens, Triq it-Torri; George Bonello du Puis, Qui-Si-Sana Seafront; Mortimer Playing Field, Triq it-Torri.

SWIEQI Victoria Gardens, Triqil-Barmil;
Ġnien Francis X Ebejer, TriqSwieqi;
Ġnien Sant Andrija,Triq il-Ħemel;
TARXIEN Park, Misraħ Bulebel; ‘Joanne Gardens’ corner with Triq is-Sorijiet; ‘Annetto Caruana’, Triq Annetto Caruana.

TA' QALI National Park; Picnic Area; BOV Adventure Park;
Open daily from 6.30am- 11.30pm. Dog Park; Petting Farm; Outdoor Fitness Centre.
Open daily 6.30am-7.30pm (Winter) & 6.30am-8.30pm (Summer)
TA’ XBIEX Xatt Ta’ Xbiex, Ta’ Xbiex

VALLETTA Upper & Lower Barrakka Gardens; open : 7am-10pm Hastings Garden; St. George's Square.

VICTORIA, GOZO Park & garden next to bus terminus; Villa Rundle Gardens, Triq ir-Republika, Open daily from 6am to 8pm in summer, 7am to 6pm in winter.

VITTORIOSA Park, Triq San Dwardu Opens 5.30am — 10.30pm

XAGĦRA, GOZO Vjal it-8 ta’ Settembru (in the entrance to the locality) Public garden near Ta’ Kola Windmill; Small recreational area, Triq John Otto Bayer.

XEWKIJA, GOZO Ulysses Grove.

XGĦAJRA Gnien ix-Xatt, Dawret ix-Xatt, Xgħajra

ZABBAR Parks, Triq il-Kunvent; Triq ir-Roza (next to housing estate); Triq Għakrux (next to housing estate).

ŻEBBUĠ Park, Triq l-Infetti; Triq Ħal-Sajd.

ŻEBBUĠ, GOZO Parks, Triq Mons. Ġuzeppi Depiro;
Qbajjar Promenade, Triq Santa Marija;
ŻEJTUN Ġnien Luqa Briffa, Triq Id-Daħla ta’ San Tumas;
Ġnien Brejgu, Triq MikielCachia;
Ġnien Antonio Micallef, Triq Antonio Micallef;
Ġnien Qawsalla & Playground, Triq tal-Labour;
Ġnien San Girgor & Playground;
Triq Id-Daħla ta’ San Tumas;
Ġnien Ġebel San Martin (& adjoining Rock Garden) & Playground, Triq Toni Zahra;
Ġnien Brejgu, Triq Mikiel Cachia;
ŻURRIEQ Parks & Gardens, Ġnien it-Tfal tażŻurrieq,
Triq Tal-Kmand;
Ġnien tal-Ġibjun, Triq Qaret Mill;
Ġnien Carmelo Caruana, Triq Carmelo Caruana;
Ġnienil-Bennej, Triq San Pawl;
Ġnien l-Ewropa, Triq Bronja; .

Ta' Qali Dog Park

Address: Ta’ Qali
Assorted hurdle jumps & walk ramps, apart from dog drinking facilities & bins. The park is open between 6.30am-11.30pm in summer & between 6.30am-7.30pm in winter.

Żabbar Dog Park
Locality: Żabbar

Get listed for FREE in the directory!