Festa tal-Fjuri (Flower Fest) 2018 - Malta Baby & Kids

Festa tal-Fjuri (Flower Fest) 2018

Programm tal-attività    Eco Café Section Taħdidiet pubbliÄ‹i taħt it-tinda   0930hrs – 1025hrs  Mr. Alfred Baldacchino SuÄ¡Ä¡ett: ‘Tagħrif dwar SiÄ¡ar Maltin’   1030hrs – 1125hrs  Dr. Antoine Vella SuÄ¡Ä¡ett: ‘SiÄ¡ar tal-frott fil-Ä nien’   1130hrs – 1225hrs  Mr. Jeffrey Sciberras SuÄ¡Ä¡ett: ‘EkoloÄ¡ija lokali’   1230hrs – 1325hrs  WasteServ Malta Ltd SuÄ¡Ä¡ett ‘L-immaniÄ¡Ä¡jar tal-iskart’   […]

  • Date & Time
    • May 12, 2018
Programm tal-attività 
 
Eco Café Section
Taħdidiet pubbliċi taħt it-tinda
 
0930hrs – 1025hrs 
Mr. Alfred Baldacchino
SuÄ¡Ä¡ett: ‘Tagħrif dwar SiÄ¡ar Maltin’
 
1030hrs – 1125hrs 
Dr. Antoine Vella
SuÄ¡Ä¡ett: ‘SiÄ¡ar tal-frott fil-Ä nien’
 
1130hrs – 1225hrs 
Mr. Jeffrey Sciberras
SuÄ¡Ä¡ett: ‘EkoloÄ¡ija lokali’
 
1230hrs – 1325hrs 
WasteServ Malta Ltd
SuÄ¡Ä¡ett ‘L-immaniÄ¡Ä¡jar tal-iskart’
 
___________________________________
 
Infiorata fi Triq Anton Buttigieg
Disinn magħmul minn 10,000 xitla 
___________________________________
 
L-Iklin Local Council stand
Il-Kunsill ser jippromwovi x-xarba tal-klin 
(rosemary drink), flower cake, u l-frott.
___________________________________
 
MarÄ‹ u Programm 
mis-Soċjeta Mużikali San Pio X
 
0900hrs
MarÄ‹ mis-Socjetà Mużikali San Pio X.
 
1030hrs – 1300hrs
Programm ta’ mużika allegra mir-repertorju tas-SoÄ‹jetà Mużikali San Pio X
fi Triq Anton Buttigieg k/m Wesgħa J.B. Scicluna. 
___________________________________
 
Tberik tal-annimali
 
1100hrs 
Il-familji huma mħeġġa jġibu t-tfal bil-pets tagħhom biex issir ċerimonja
tat-tberik tal-annimali mill-Kappillan tal-Parroċċa.
___________________________________
 
Distribuzzjoni ta’ xtieli
 
1430hrs ‘il quddiem. 
Ir-Residenti huma Ä¡entilment mitluba 
jippreżentaw dan il-flyer biex jiġbor ix-xtieli.
___________________________________
 
Mother's Day Crafts for Kids 
between 1000hrs to 1430hrs
Saturday 12th May 2018 – Triq Anton Buttigieg L-Iklin
 
Pre-booking Required
Children aged between 6 and 12yr old are requested to register from the link below to confirm their participation. In the case of difficulties kindly call at the Council's administrative office on t. 21 416741 / 21 416441
 
 
 
 
 
 
Check their Facebook event page for regular updates.
 
When attending this event please say you saw it mentioned on www.maltababyandkids.com