Tax Deductions for Children's Cultural & Creative Courses - Malta Baby & Kids

Tax Deductions for Children's Cultural & Creative Courses

Fees paid for Children's Cultural & Creative Courses

If your child is under sixteen years of age you may be entitled to a tax deduction. If the cultural or creative course is registered with the Malta Council for Culture and the Arts you can claim a deduction against your chargeable income for the amount of  fees paid up to a maximum of one hundred Euro. Forms can be downloaded from www.ird.gov.mt and www.maltaculture.com.  For more information you can contact the Inland Revenue Department on freephone 8007 2297.

Ħlas fuq attivitajiet kulturali u kreattivi – Tnaqqis tat-Taxxa

Jekk it-tfal tiegħek huma taħt is-sittax-il sena, tista' tkun intitolat għal tnaqqis fit-taxxa. Jekk l-entità kulturali u kreattiva li fiha jattendu t-tfal hija rreġistrata mal-Malta Council for Culture and the Arts, int tista' tingħata tnaqqis fuq il-qliegħ taxxabbli fuq il-ħlasijiet imħallsa sa massimu ta' mitt Ewro. Il-formoli jistgħu jiġu mniżżla minn www.ird.gov.mt u www.maltaculture.com. Għal aktar informazzjoni tista' ċċempel lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni fuq freephone 8007 2297.